?

Log in

Kotiäidin pullaresepti [entries|archive|friends|userinfo]
Sr.a

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Aug. 5th, 2005|08:37 pm]
Sr.a
Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi.
Kirjoita kirjakielellä, ei hymiöitä, jotta en tiedä kuka kirjoittaa.
(Myös te, jotka ette ole ystävissä!)

ja vastatkaakin kunnolla!
Link26 comments|Leave a comment

Friends only [Apr. 23rd, 2005|08:34 pm]
Sr.a

Friends Only

Kysy kaverisuhteista lisää infotiskiltä.
Link58 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]